Norma UNE-EN ISO 14001:2015

Gestión ambientalLa implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental permet aconseguir l’equilibri entre el medi ambient, la societat i l’economia, a fi de satisfer les necessitats del present sense posar en risc la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats. Per això, Feníe Energía ha triat un model de desenvolupament sostenible que compleixi amb les expectatives dels seus clients, accionistes, empleats i amb la societat en general.

 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008

aenor-iso-9001La implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat permet a la companyia proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits dels nostres clients, amb l’objectiu d’augmentar la seva satisfacció, seguint l’estratègia de la millora contínua.