Coneixeu la vostra factura

Factura de gas

1
tanca

1 Dades del client

Hi apareixen les dades del titular del contracte, la tarifa, les dades de l’empresa distribuïdora de la vostra zona i el CUPS* (Codi universal de punt de subministrament, que és com el DNI del punt de subministrament).

*Encara teniu dubtes sobre què és el CUPS? Feu clic aquí!

2
tanca

2 Resum de la factura

Hi apareixen la data, el període de facturació, el nom de la tarifa contractada amb Feníe Energía i el número de factura.

*Voleu saber més sobre les diferents tarifes de gas que tenim a Feníe Energía?

3
tanca

3 Cos de la factura

a) Consum: s’expressa en kWh i, per poder aconseguir aquest consum, cal multiplicar el consum de gas en “m3” pel “Factor de conversió poder calorífic”. Per poder aconseguir el preu del consum, cal multiplicar el resultat anterior per la tarifa contractada.

b) Terme fix: aquest valor no varia depenent del consum. Per calcular-lo es multiplica el terme fix contractat pel nombre de dies facturat.

c) Impost especial d’hidrocarburs: és un impost de caràcter especial que s’aplica sobre el consum en kWh. El resultat es destina íntegrament a l’Estat, perquè pugui promoure la fabricació i la importació d’hidrocarburs. (RD 1165/95)

d) Lloguer de l’equip de mesura: és el preu determinat per la distribuïdora per l’arrendament del comptador.

e) IVA: és el 21 % i s’aplica sobre tots els valors de la factura.

4
tanca

4 Dades de pagament

Especifica la data aproximada en què es cobrarà i el número de compte on es carregarà la factura.

5
tanca

5 Zona de contacte

S’hi mostren tots els números d’interès necessaris.

a) Dades de contacte del vostre Agent energètic que gestionarà i resoldrà els vostres dubtes.

b) Dades de contacte de Feníe Energía com a clients.

6
tanca

6 Resum de la lectura

Expressa el període de facturació, el número de comptador del client, el tipus de lectura que ens ha traslladat la distribuïdora i el consum en “m3”.

Factor Conversió poder calorífic és el valor pel qual cal multiplicar el consum en m3 per tal de poder expressar-lo en kWh.

També s’especifica quina quantitat de la factura està destinada a peatges, amb una explicació breu.

7
tanca

7 Consum històric

Històric del consum en forma mensual o bimensual, perquè pugueu analitzar els vostres consums de gas durant l’últim any.

8
tanca

8 Sabíeu que...?

En aquest apartat us donem informació útil per al client, com ara advertències o dades curioses.


Torna enrere