Normativa actual

Tipus de tarifa segons les Distribuïdores

 

Alta pressió (>60 Bar)

 

GRUP 1
ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MÍN. MÀX.
01/01/16 >60 0 200
01/02/16 >60 200 1000
01/03/16 >60 1000

 

Pressió mitjana (>4 Bar i <60 Bar)

 

GRUP 2
ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MÍN. MÀX.
02/01/16 >4 y <60 0 0.5
02/02/16 >4 y <60 0.5 5
02/03/16 >4 y <60 5 30
02/04/16 >4 y <60 30 100
02/05/16 >4 y <60 100 500
02/06/16 >4 y <60 500

 

Baixa pressió (<4 Bar)

 

GRUP 3
ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MÍN. MÀX.
03/01/16 <4 0 5
03/02/16 <4 5 50
03/03/16 <4 50 100
03/04/16 <4 100 8000
03/05/16 <4 800

 

Altres tarifes són TRANSITÒRIES i es poden INTERROMPRE

En el gas no hi ha el “Bo social”

 

Peatges i cànons

Dins de la factura de gas, una part es destina a:

 • Transport i distribució
 • Càrrega de vehicle cisterna
 • Regasificació
 • Descàrrega de vaixells
 • Transvasament de GNL a vaixells
 • Posada en fred de vaixells
 • Connexió per gasoducte internacional
 • Transport i distribució internacional
 • Emmagatzematge subterrani
 • Emmagatzematge de GNL

Drets

 • De connexió de servei
 • D’alta

Impostos

 • D’hidrocarburs
 • Sobre el valor afegit

Terminis

plazos_gas