Normativa actual

Tipus de tarifa segons les Distribuïdores

 

Consum des de 0 a 300.000 KWh / ANY

 

ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MJXIM MÀXIM
RL.1 Qualsevol 0 5.000
RL.2 Qualsevol 5.000 15.000
RL.3 Qualsevol 15.000 50.000
RL.4 Qualsevol 50.000 300.000

 

Consum des de 300.001 kWh / any fins a 15.000.000 kWh / any

>>Baixa pressió (≤4 bar de pressió)

 

ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MJXIM MÀXIM
RLTB.5 ≤4 300.001 1.500.000
RLTB.6 ≤4 1.500.001 5.000.000
RLTB.7 ≤4 5.000.001 15.000.000

 

>>Alta pressió (≤4 bar de pressió)

 

ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MJXIM MÀXIM
RLTB.5 >4 300.001 1.500.000
RLTB.6 >4 1.500.001 5.000.000
RLTB.7 >4 5.000.001 15.000.000

 

Consums superiors a 15.000.001 kWh / any

 

 

ESGLAÓ PRESSIÓ CONSUM ANUAL
MJXIM MÀXIM
RL.8 <4 bar 15.000.001 50.000.000
RL.9 <4 bar 50.000.001 150.000.000
RL.10 <4 bar 150.000.001 500.000.000
RL.11 <4 bar 500.000.001

 

Altres tarifes són TRANSITÒRIES i es poden INTERROMPRE

En el gas no hi ha el “Bo social”

 

Peatges i cànons

Dins de la factura de gas, una part es destina a:

 • Transport i distribució
 • Càrrega de vehicle cisterna
 • Regasificació
 • Descàrrega de vaixells
 • Transvasament de GNL a vaixells
 • Posada en fred de vaixells
 • Connexió per gasoducte internacional
 • Transport i distribució internacional
 • Emmagatzematge subterrani
 • Emmagatzematge de GNL

Drets

 • De connexió de servei
 • D’alta

Impostos

 • D’hidrocarburs
 • Sobre el valor afegit

Terminis

plazos_gas