Escola d’Eficiència

Escola d’Eficiència Energètica

Volem crear una cultura energètica basada en la informació, la formació i la gestió del coneixement. Per aconseguir-ho, l’E3 ha desenvolupat un pla formatiu adreçat a clients, agents i accionistes de Feníe Energía, a fi d’aportar informació i coneixements sobre cursos de formació, avenços, noves normatives, etc.