Estalvi energètic

Consulteu una factura elèctrica recent; us estan penalitzant per “excés de reactiva”?
És fàcil deixar de pagar-lo!
Per eliminar aquest cost, cal instal·lar uns equips anomenats “bateries de condensadors”.

 • Amb el suport i l’experiència del vostre Agent de Feníe Energía i del nostre equip d’enginyeria, farem un estudi tècnic per determinar quin model de bateria de condensadors és l’idoni en la vostra instal·lació.
 • En la majoria de casos, el període d’amortització és inferior a dos anys, de manera que es tracta d’un producte amb un retorn de la inversió molt ràpid.
 • Podeu sol·licitar-nos que el financem en 24 quotes —que us inclourem en la mateixa factura d’electricitat— si teniu el subministrament elèctric amb Feníe Energía, i així podreu començar a estalviar des del primer dia.

Casos d'èxit sobre Compensació de reactiva

Us interessa aquest producte?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del vostre Agent energètic o truqueu-nos al 900 215 470

  Conec i accepto l'establert en política de privadesa, avís legal i política de cookies del lloc.

  Sabíeu que...? sobre Compensació de reactiva

  1. Què és l’energia reactiva?

  Hi ha molts equips elèctrics, com ara fluorescents, motors, màquines d’aire condicionat, ascensors, etc. que produeixen un flux d’energia que circula d’un costat a l’altre de la xarxa elèctrica sense que sigui consumida, però que produeix pèrdues i problemes a la xarxa de distribució elèctrica. Aquesta energia és l’anomenada “energia reactiva”.

  A més de les pèrdues d’energia per transport, les companyies distribuïdores d’energia han d’invertir més en el sobredimensionament de les línies de distribució i dels transformadors per al transport i la transformació d’aquesta energia reactiva. Això genera uns costos en el sistema elèctric que es traslladen al client en forma de penalització per energia reactiva en la seva factura elèctrica, sempre que superi uns límits marcats pel govern en el BOE ITC/3519/2009.

  2. Què és una bateria de condensadors?

  Les bateries de condensadors són equips que, connectats a una instal·lació elèctrica, són capaços de detectar la presència d’energia reactiva inductiva en una instal·lació elèctrica i, mitjançant la connexió dels seus grups de condensadors, aconsegueixen la potència reactiva capacitiva necessària per compensar-la. Seguint amb l’explicació anterior, l’energia reactiva va i ve sense ser consumida, des dels equips del client fins a la bateria de condensadors. D’aquesta manera, l’energia reactiva no circula per les xarxes de distribució externes al client, la qual cosa fa que s’eliminin les pèrdues per transport i, per tant, la penalització de la factura del client.

  3. Per què abans no em penalitzaven i ara sí?

  Es pot deure a diverses circumstàncies:
  1. Pot ser que ja tingueu una bateria de condensadors connectada en la vostra instal·lació però que, per algun motiu, estigui avariada o desconnectada i no compleixi la seva funció correctament.
  2. També pot passar que hàgiu ampliat en algun moment la instal·lació introduint nous equips consumidors, o que algun dels equips que ja teniu instal·lats estigui avariat, la qual cosa provocaria l’augment del consum de reactiva i faria que se sobrepassés el límit a partir del qual es comença a penalitzar en la factura elèctrica.
  3. Finalment, es pot deure a la implementació dels nous comptadors intel·ligents en les tarifes 2.0 i 2.1, que integren en un sol equip tant les lectures d’activa com les de reactiva. Aquests comptadors s’han d’instal·lar obligatòriament en els nous subministraments i estan substituint progressivament els antics comptadors mecànics, la majoria dels quals no tenien lectura de reactiva en molts subministraments de baix consum.

  4. Reduirà, a més, el meu consum elèctric?

  Normalment, la disminució de consum no és apreciable. Només s’aprecia quan el client té un centre de transformació en propietat i el comptador en mitjana tensió. Un cop s’elimina la reactiva que arriba al transformador, funciona en condicions millors i és més eficient. És molt comú eliminar l’energia reactiva quan els transformadors estan saturats o al límit de la seva potència.