Pie de página

Comercialitzadora d’electricitat, gas, energia verda, productors d’energia, serveis d’estalvi energètic, autoconsum i mobilitat elèctrica.