Aforro enerxético

Consumidores

Estráñalle consumir tanto? Non sabe por que varía tanto a súa factura duns meses a outros?

Coñecer como consume é o primeiro paso para saber como aforrar.
Fenie Energía pon ao seu dispor un servizo de asesoramento sobre os consumos da súa instalación a través da plataforma web Sigue+e.
Con esta ferramenta poderá:

Produtores

Quere saber canta enerxía produce a súa planta?

Coa nosa solución de monitoraxe de enerxía, Sigue+e, poderá obter información do funcionamento da súa planta de produción:

 • Coñecer os seus consumos.
  Coñecer como consume a súa instalación en cada instante, marcar obxectivos e prever cal será a súa facturación aproximada.
  Comprobar se o seu principal consumo se debe á iluminación, á climatización, aos equipos informáticos, etc. e centrarse en aforrar enerxía nos equipos que máis afectan o seu peto.
  Recibir por correo electrónico un informe semanal e mensual para evitar que se volva descontrolar.
 • Optimizar o seu contrato de electricidade.
  Decidir a tarifa máis adecuada ao seu consumo… xa que poderá ver en que franxas horarias concentra os seus consumos.
 • Reducir os seus consumos e mellorar o uso da súa instalación.
  Detectar consumos imprevistos: cando unha billa gotea é moi fácil detectar que se está a malgastar auga, pero cando una máquina eléctrica se avaría ou se usa fóra de horario non somos capaces de detectar o aumento de consumo, necesitamos una ferramenta que visualice este tipo de perdas.
  Controlar o seu consumo residual e comprobar día a día o que deixou acendido pola noite ou en horarios de inactividade.
 • Establecer obxectivos de uso
  Programar alarmas de consumo excesivo, de exceso de potencia ou de penalización por reactiva que o avisen dun consumo non habitual nas súas instalacións.
 • O asesoramento personalizado do seu Axente enerxético
  Que lle axudará a analizar e interpretar os datos obtidos de Sigue+e

 

 • Informes semanales sobre el funcionamiento de tu instalación.
 • Saber cuánta energía produce tu planta (instalación)
 • Programar alertas para conseguir una mayor optimización
 • Avisos sobre fallos en la producción
 • Tener toda la información accesible en tu zona de cliente
  (fac. de representación, factura de producción, informes de producción…) y así tener un mayor control de la planta.
 • El asesoramiento personalizado de tu Agente energético
  que te ayudará a analizar y interpretar los datos obtenidos del Sigue+e

 

QUERE VER COMO FUNCIONA O SIGUE+E?

Entre cun usuario de proba. Usuario e contrasinal “demo”

Casos de éxito sobre Monitorización de energía

Interésache este produto?

Ponte en contacto connosco a través do teu Axente enerxético ou chámanos ao 900 215 470

Sabía que? sobre Monitorización de energía

1. Como saberei se a miña instalación non está producindo toda a enerxía que debe?

Levando un control da xeración da súa instalación, actualmente pódense monitorar as plantas de réxime especial por medio de telemedida ou se desexa ver en tempo real, por medio da instalación de analizadores de redes.

Una vez monitorado, o software permítelle a creación de alarmas ou alertas que o avisarán se non se chega á produción desexada.

2. Saberei interpretar os datos obtidos co analizador?

Os datos introducidos na plataforma son sinxelos de interpretar; se existe algunha dúbida, os nosos expertos en sistemas de monitoraxe aclararanllas rapidamente.

3. Podo acceder para ver os meus informes dende calquera dispositivo (ordenador, móbil, tablet)?

Si, os informes, ademais de chegar aos correos electrónicos programados no software, quedaranse almacenados nun formato árbore no software de monitoraxe Sigue+e, co cal o cliente sempre poderá ter acceso a eles.

4. Teño que ser cliente de electricidade de Fenie Energía para contratar este servizo?

Actualmente o contrato de monitoraxe está desvinculado do contrato eléctrico. Calquera cliente, sexa ou non cliente eléctrico de Fenie Energía, pode solicitar un contrato de monitoraxe connosco.

5. Necesito instalar algún equipo de medida adicional?

Depende da información que se queira obter, por medio da telemedida ou da telexestión non temos datos en tempo real (hoxe veríase a información de onte e mañá a de hoxe) e non se necesitaría instalar ningún equipo adicional.

Se quere obter información minuto a minuto en tempo real, necesita instalar equipos adicionais (monitores de consumo ou analizadores de redes).

Outra opción é se se fai “submeetering”, onde sempre se necesita instalar equipos adicionais.

6. Como se factura o servizo?

Se é cliente eléctrico, o servizo factúrase incluído na factura de electricidade.
Se só se ten un contrato de monitoraxe, emítese unha factura exclusiva mes a mes polo servizo.

7. Canto aforrarei monitorando consumos?

Monitorando tan só a acometida, o aforro medio é dun 10 % do consumo total.

Realizando “submeetering” (monitorando acometida e circuítos independentes augas abaixo) o aforro medio está entre un 12 % e un 15 %.

8. Se ten máis de 15 kW contratados, como saber se consume moito pola noite?

O primeiro é monitorar a instalación, e unha vez feito isto, o software deixaralle programar as horas de inactividade, e mediante distintas gráficas de consumo residual diralle o que gasta en enerxía e en euros durante esas horas. Ademais disporá doutras gráficas onde poderá ver o consumo tanto en tempo real como hora a hora dos días que se desexen.

9. Que é a ISO-50001?

A ISO-50001 é unha norma UNE que nos guía para unha xestión da eficiencia enerxética (norma creada por AENOR).

Esta norma indícalle por medio duns procedementos de actuación como ser eficiente enerxeticamente nunha empresa sen variar a produción e como ir mellorando continuamente xerando máis aforros.