Coñeza a súa factura

Tarifa 2.0

1
pechar

1 Datos do cliente

Aparecen os datos do titular do contrato, a tarifa, os datos da empresa distribuidora da súa zona e o CUPS* (Código Universal de Punto de Subministración, que é como o DNI do punto de subministración).

* Aínda tes dúbidas sobre o CUPS e a túa tarifa contratada? Prema aquí!

2
pechar

2 Resumo da factura

Os datos máis importantes da factura, como a data e o período de facturación, número de factura e de contrato e, incluso, a validez do contrato.

* Sabe que tarifa ten contratada? É a que máis se adapta a vostede? Prema aquí!

3
pechar

3 Corpo da factura

Móstranse todos os consumos do cliente diferenciándoos en:

Termo de Enerxía:
É a parte variable da factura. O seu importe depende do consumo realizado (que é o dato que pode ver coa unidade kWh).

O prezo total de Feníe Energía é o resultado da suma do “Prezo Peaxe”, o “Prezo Cargos” e o “Prezo Custo Enerxía”. O “Prezo Peaxe” e o “Prezo Cargos” son as partes da factura reguladas pola Comisión Nacional de Mercados e a Competencia (CNMC) e polo goberno, respectivamente
Queres máis información sobre as peaxes e os cargos? Prema aquí!
Termo de Potencia:
é a parte fixa da factura e é proporcional aos días de consumo aos que corresponde a factura.

O seu importe calcúlase multiplicando a potencia contratada polo “Prezo Peaxe” e o “Prezo Cargos” polo número de días da factura. Como Feníe Energía non engade ningún sobrecusto ao prezo da peaxe e os cargos, todo o que se factura por termo de potencia son custos regulados que están fixados pola CNMC e o goberno.

Atención, que moitas das ofertas que pode atopar no mercado si que teñen un prezo superior no termo de potencia!

Enerxía Reactiva:
no caso de que o consumo de enerxía reactiva da instalación sexa superior a un límite establecido polo Goberno, hai regulada unha penalización debida a este exceso.

 

* Ten consumos de enerxía reactiva e non sabe por que? Quere saber que é a enerxía reactiva? Prema aquí!
Imposto eléctrico: é de tipo especial, aplícase sobre todos os conceptos enerxéticos da factura (o aluguer do equipo de medida non se ve afectado por este imposto). 5,11269632 por cento, segundo lexislación (Lei 28/2014).

Aluguer equipo medida: no caso de que o contador sexa propiedade da distribuidora, esta cobra un prezo polo aluguer deste, que se transmite ao cliente a través da factura, e no que a comercializadora (Fenie Energía) o cobra ao cliente e o paga á distribuidora.

IVE

4
pechar

4 Datos de pagamento

Especifica a data do cargo e o número de conta ao que vai a ser cargada a factura.

5
pechar

5 Zona de contacto

Amósanse os datos de contacto para atención sobre calquera consulta do contrato, así como atención de reclamacións. E o teléfono de atención da distribuidora da súa zona, en caso de ter unha avaría.

6
pechar

6 Resumo última lectura

Cadro resumo co consumo da última factura que se calcula como a diferencia entre a lectura actual e a lectura anterior (ambas proporcionadas pola empresa distribuidora da súa zona). Tamén se informa sobre o tipo de lectura (visual, estimada, por telemedida, etc.)

* Se non sabe por que o seu consumo aumentou, quizais lle interese a nosa ferramenta Sigue+e. Prema aquí!

Peaxes e cargos de enerxía e potencia: son os importes correspondentes ao termo de enerxía e de potencia que se aboan ás empresas distribuidoras para cubrir os custos do sistema eléctrico. Son custos regulados pola CNMC e o goberno.

“Maxímetro” é o valor da máxima potencia utilizada na instalación no período que se está a facturar. Non todas as subministracións dispoñen de maxímetro, polo que pode que na súa factura non veña ningún valor informado.

* Se quere saber máis sobre maxímetros ou ICP, prema aquí!

7
pechar

7 Consumo histórico

Formada por dúas gráficas, a primeira expresa o consumo do punto de subministración no último ano. A gráfica en forma de queixo explica o destino dos impostos, peaxes e cargos recadados na factura

8
pechar

8 Orixe e impacto ambiental da electricidade consumida

Explica en termos de porcentaxes a produción eléctrica española e as fontes enerxéticas das que provén, e cal é a pegada de carbono por kWh consumido.

Tarifa 3.0

1
pechar

1 Datos do cliente

Aparecen os datos do titular do contrato, a tarifa, os datos da empresa distribuidora da súa zona e o CUPS* (Código Universal de Punto de Subministración, que é como o DNI do punto de subministración).

* Aínda lle quedan dúbidas de que é o CUPS? Prema aquí!

2
pechar

2 Resumo da factura

Os datos máis importantes da factura, como a data e o período de facturación, número de factura e de contrato e, incluso, a validez do contrato.

* Sabe que tarifa ten contratada? É a que máis se adapta a vostede? Prema aquí!

3
pechar

3 Corpo da factura

Móstranse todos os consumos do cliente diferenciándoos en:

Termo de Enerxía:
É a parte variable da factura. O seu importe depende do consumo realizado (que é o dato que pode ver coa unidade kWh).

O prezo total de Feníe Energía é o resultado da suma do “Prezo Peaxe”, o “Prezo Cargos” e o “Prezo Custo Enerxía”. O “Prezo Peaxe” e o “Prezo Cargos” son as partes da factura reguladas pola Comisión Nacional de Mercados e a Competencia (CNMC) e o goberno, respectivamente.
Quere saber máis sobre peaxes? Prema aquí!
Segundo o mes, os diferentes períodos de facturación veranse reflectidos como P1, P2, P3… P6 e, a cada un, aplicaránselle as súas peaxes, cargos e o custo da enerxía contratada para cada período. Cada un deles fai referencia a unha franxa horaria distinta (correspóndese exactamente cos períodos do termo de potencia).
Termo de Potencia:
é a parte fixa da factura e é proporcional aos días de consumo aos que corresponde a factura.

O seu importe calcúlase multiplicando a potencia contratada polo “Prezo Peaxe” e o “Prezo Cargos” polo número de días da factura. Como Feníe Energía non engade ningún sobrecusto ao prezo da peaxe e os cargos, todo o que se factura por termo de potencia son custos regulados que están fixados pola CNMC e o goberno.
Atención, que moitas das ofertas que pode atopar no mercado si que teñen un prezo superior no termo de potencia!
Todos os meses, os diferentes períodos de facturación veranse reflectidos como P1,P2, P3… P6; a cada un correspóndelle unha peaxe e un cargo distintos para cada franxa horaria (correspóndense exactamente cos períodos do termo de enerxía).

Enerxía Reactiva:
no caso de que o consumo de enerxía reactiva da instalación sexa superior a un límite establecido polo Goberno, hai regulada unha penalización debida a este exceso.

* Ten consumos de enerxía reactiva e non sabe por que? Quere saber que é a enerxía reactiva? Prema aquí!
Imposto eléctrico: é de tipo especial, aplícase sobre todos os conceptos enerxéticos da factura (o aluguer do equipo de medida non se ve afectado por este imposto). 5,11269632 por cento, segundo lexislación (Lei 28/2014).

Aluguer equipo medida: no caso de que o contador sexa propiedade da distribuidora, esta cobra un prezo polo aluguer deste, que se transmite ao cliente a través da factura, e no que a comercializadora (Fenie Energía) o cobra ao cliente e o paga á distribuidora.

IVE

4
pechar

4 Datos de pagamento

Especifica a data do cargo e o número de conta ao que vai a ser cargada a factura.

5
pechar

5 Zona de contacto

Amósanse os datos de contacto para atención sobre calquera consulta do contrato, así como atención de reclamacións. E o teléfono de atención da distribuidora da súa zona, en caso de ter unha avaría.

6
pechar

6 Resumo última lectura

Cadro resumo co consumo da última factura que se calcula como a diferencia entre a lectura actual e a lectura anterior (ambas proporcionadas pola empresa distribuidora da súa zona). Tamén se informa sobre o tipo de lectura (visual, estimada, por telemedida, etc.)

* Se non sabe por que o seu consumo aumentou, quizais lle interese a nosa ferramenta Sigue+e. Prema aquí!

Peaxes e cargos de enerxía e potencia: son os importes correspondentes ao termo de enerxía e de potencia que se aboan ás empresas distribuidoras para cubrir os custos do sistema eléctrico. Son custos regulados pola CNMC e o goberno.

“Maxímetro” é o valor da máxima potencia utilizada na instalación no período que se está a facturar. Non todas as subministracións dispoñen de maxímetro, polo que pode que na súa factura non veña ningún valor informado.

* Se quere saber máis sobre maxímetros ou ICP, prema aquí!

7
pechar

7 Consumo histórico

Formada por dúas gráficas, a primeira expresa o consumo do punto de subministración no último ano. A gráfica en forma de queixo explica o destino dos impostos, peaxes e cargos recadados na factura

8
pechar

8 Orixe e impacto ambiental da electricidade consumida

Explica en termos de porcentaxes a produción eléctrica española e as fontes enerxéticas das que provén, e cal é a pegada de carbono por kWh consumido.


Volver atrás