Normativa actual

Tipos de tarifa segundo Distribuidoras

 

Consumo de 0 a 300.000 KWH / ANO

 

ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MINIMO MAXIMO
RL.1 Calquera 0 5.000
RL.2 Calquera 5.000 15.000
RL.3 Calquera 15.000 50.000
RL.4 Calquera 50.000 300.000

 

Consumo de 300.001 kWh / ano a 15.000.000 kWh / ano

>>Presión baixa (presión ≤4 bar)

 

ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MINIMO MAXIMO
RLTB.5 ≤4 300.001 1.500.000
RLTB.6 ≤4 1.500.001 5.000.000
RLTB.7 ≤4 5.000.001 15.000.000

 

>>Alta presión (≤4 bar de presión)

 

ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MINIMO MAXIMO
RLTB.5 >4 300.001 1.500.000
RLTB.6 >4 1.500.001 5.000.000
RLTB.7 >4 5.000.001 15.000.000

 

Consumo superior a 15.000.001 kWh / ano

 

ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MINIMO MAXIMO
RL.8 <4 bar 15.000.001 50.000.000
RL.9 <4 bar 50.000.001 150.000.000
RL.10 <4 bar 150.000.001 500.000.000
RL11 <4 bar 500.000.001

 

Outras tarifas son TRANSITORIAS e INTERROMPIBLES

En gas non existe o “Bono Social”

 

Peaxes e Canons

Dentro da factura de gas, unha parte dela vai destinada a:

 • Transporte e distribución
 • Carga vehículo cisterna
 • Regasificación
 • Descarga de buques
 • Transvasamento de GNL a buques
 • Posta en frío de buques
 • Conexión por gasoduto internacional
 • Transporte e distribución internacional
 • Almacenamento subterráneo
 • Almacenamento de GNL

Dereitos

 • De acometida
 • De alta

Impuestos

 • De hidrocarburos
 • Sobre o valor engadido

Prazos

plazos_gas