Normativa actual

Tipos de tarifa segundo Distribuidoras

 

Alta Presión (>60 Bar)

 

GRUPO 1
ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MIN. MAX.
01/01/16 >60 0 200
01/02/16 >60 200 1000
01/03/16 >60 1000

 

Medio Presión (>4 Bar y <60 Bar)

 

GRUPO 2
ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MIN. MAX.
02/01/16 >4 y <60 0 0.5
02/02/16 >4 y <60 0.5 5
02/03/16 >4 y <60 5 30
02/04/16 >4 y <60 30 100
02/05/16 >4 y <60 100 500
02/06/16 >4 y <60 500

 

Medio Presión (<4 Bar)

 

GRUPO 3
ESCALÓN PRESIÓN CONSUMO ANUAL
MIN. MAX.
03/01/16 <4 0 5
03/02/16 <4 5 50
03/03/16 <4 50 100
03/04/16 <4 100 8000
03/05/16 <4 800

 

Outras tarifas son TRANSITORIAS e INTERROMPIBLES

En gas non existe o “Bono Social”

 

Peaxes e Canons

Dentro da factura de gas, unha parte dela vai destinada a:

 • Transporte e distribución
 • Carga vehículo cisterna
 • Regasificación
 • Descarga de buques
 • Transvasamento de GNL a buques
 • Posta en frío de buques
 • Conexión por gasoduto internacional
 • Transporte e distribución internacional
 • Almacenamento subterráneo
 • Almacenamento de GNL

Dereitos

 • De acometida
 • De alta

Impuestos

 • De hidrocarburos
 • Sobre o valor engadido

Prazos

plazos_gas