Sección “Agentes Energéticos”

A maior rede de axentes enerxéticos

Grazas á nosa Escola de Eficiencia Enerxética (E3), os nosos axentes, instaladores e á súa vez accionistas de Fenie Energía, teñen unha formación constante sobre os diferentes cambios regulamentarios do mercado enerxético, para así poder asesorar os seus clientes da maneira máis precisa e eficiente.