Sección “Descripción”

Lanzamos continuamente novos produtos dirixidos a mellorar a xestión enerxética dos clientes. Actualmente comercializamos electricidade e gas a todo o territorio nacional, asesoramos os nosos clientes en temas enerxéticos e propoñemos solucións de eficiencia enerxética, baseadas en estudos técnicos personalizados para cada cliente (monitoraxe de consumos e propostas de optimización destes, optimización da tarifa, cambios na iluminación, compensación reactiva,…). Tamén estamos presentes en todos os aspectos relacionados coa mobilidade eléctrica (instalación de puntos de recarga, servizos de recarga, asesoramento sobre instalacións de puntos de recarga).