Actualidad

Noticias | 1 Xuñ, 2021

Tes dúbidas sobre as novas taxas de electricidade?


 

Xa esta en vigor a nova normativa sobre as taxas de electricidade. O cambio normativo persigue o obxetivo de acelerar a transición enerxética, incentivando os comportamentos eficientes no consumocon especial gratificación a duas das palancas fundamentais de esta transición: o autoconsumo e a movilidade eléctrica. 

¿Teño que realizar algún trámite? 

Ti non tes que preocuparte por NADA. N os encargamonos de todo para que fagas esta transición coa normalidade, seguridade e transparencia. Imos a acompañarte. Ante calquera dubida que poda surxirte, podrás contactar co teu axente enerxéticoe con as nosas vías de contacto habitual. 

¿Pagarei mais na mila factura coas novas taxas? 

Dependerá de ti mais ca nunca. Será fundamental que sexas eficiente nos teus hábitos de consumo, pero tamén na tua instalación. O mellor e contar co teu axente enerxético, que, analizando o teu caso, che propoña unha solución persoalizada e adaptada as tuas necesidades. Non obstante, e importante que teñas en conta alguns dos aspectos fundamentais. 

Novas franxas de facturación: 

E probable que sexa o aspecto mais importante a ter en conta polo consumidor. A nova normativa establece tres franxas de facturaciónen función da hora do día: punta( a mais cara), llano (precio medio) e valle (mais barata). Esta diferenza de precios repercute na parte da taxa que non depende da tua compañía comercializadora, se non nos peaxes e cargos que establece o gobernó e a CNMC. O prezo, na parte que depende de nos, mantense o que tes contratado. 

 

E  ¿por qué estos horarios? 

Os horarios buscan evitar os picos de producción d eenerxia, que obrigan a xerar enerxias menos limpas para cubrir a demanda. E decir, perseguen que deixemos de consumir enerxia da rede todos a vez. 

Ademáis, estos horarios poden suponer un incentivo para o autoconsum. Estabrecen as horas mais caras naquelas nas que hay mais producción solar e os paneis son mais eficentes. Unha instalación de autoconsumopermiter xenerar a tua propia enerxia e non ter que recurrir a rede. De esta maneira podemos cubrir as nosas necesidades de consumo durante as horas nas que a tarificación e mais cara. 

Antes de instalar as nosas placas de autoconsumo e importante realizar un estudo adecuado para identificar as nosas necesidades reaise acompañalas de unha instalación adaptada. Para elo o mellor e recurrir novamentea un experto en eficiencia. Atopar o mais cercano e moi sinxelo a través deste mapa. 

¿Qué mais podo facer para ser eficiente e reducir a niña factura? 

A nova normativa temen introduce a posibilidade de atopar dous términos de potencia para adaptalas os nosos hábitos de consumo. Se por exemplo concentramos o uso de electrodomésticos a certas horas do día, poderemos contratar un término de potencia mais alto pre esas franxas do día e un mais baixo e mais barato para o resto do día. As solución de monitorización de enerxia son unha opción moi recomendable para abalizar o noso consumo e elexir os términos de potencia que mais nos axuden a aforrar sendo mais eficientes. 

Neste punto, uns dos mais favorecidos pola medida serán os usuario de vehículos eléctricos, que podrán contratar un termino de potencia maior, únicamente pra franxa do día na que habitualmente carguen as suas baterías. 

En definitiva, la nueva normativa nos ofrece la gran oportunidad de ahorrar, aprendiendo a ser más eficientes y contribuyendo a la consecución de la transición energética. En este camino, si no somos profesionales, el mejor consejo es contar con los expertos para que nos guíen en esta adaptación teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales. 

En definitiva, a nova normativa ofrecenos a gran oportunidade de aforrar, aprendendo a ser mas eficentes e contribuido a consecución da transición enerxetica. Neste camiño se non somos profesionais o mellor consello e contar cos expertos pra que nos guíen nesta adaptación tendo en conta as nosas ciscunstancias persoais. 


Categorías ahorro, eficiencia, energía, energia renovable, Fenie Energía, hogar, luz, Uncategorized @gl

  • Compartir
Volver atrás