Tarifa Gas Energía RL.2 Index

Tarifa Gas Energía RL 1 Index

RL.2 a prezo de mercado

A tarifa perfecta para quen busca un prezo de consumo suxeito ao mercado maiorista de gas.

Con este plan terás os kWh a prezo de custo e a cambio se engadirá o pago dunha pequena retribución a Feníe Energía. Deseñado para un cliente que utiliza gas para quentar auga e utiliza calefacción cun consumo anual entre 5.000 kWh/ano e 15.000 kWh/ano.

Aprovecha directamente las bajadas del mercado y empieza a ahorrar.

> Consulta condicións legais

Teño calefacción de gas

Precio del mercado*

Price cost energy term today
0,02 * 0,03 * 0,03 * 0,04 * Remuneration price

Prazo fixo

8,42 €/mes 10,19 €/mes 4,06 €/mes 4,92 €/mes
Prezo con impostos incluídos

Beneficios de contratar a túa subministración de gas con Feníe Energía

Preguntas frecuentes

Que debes ter en conta?
O proceso de contratación é moi sinxelo. Podes contratar a subministración electronicamente, sendo un proceso rápido e seguro. Soamente é preciso dispoñer dun email e un número de teléfono móbil ao que enviaremos un enlace co que firmar o contrato.
Dispoñemos de prezos indexados e fixos.
Non temos compromiso de permanencia.
En ningún momento quedarás sen subministración eléctrica e/ou gas, é soamente un cambio administrativo.

Que datos che solicitaremos?

  1. A tarifa e lux ou gas que seleccionaras
  2. Copia dunha das túas últimas facturas
  3. Datos do titular: NIF/NIE escaneado. En caso de ser empresa, CIF y NIF/NIE do representante legal
  4. Nº móbil e dirección de correo electrónico da persoa de contacto
  5. Datos bancarios para domiciliar o pago
  6. Dirección da correspondencia, en caso de ser diferente á do punto de subministración

Onde podes cambiarte a Feníe Energía?
Enviando a solicitude ao noso correo electrónico clientes@fenieenergia.es
Chamando ao noso teléfono 900 215 470

Debes chamar ao teléfono de lecturas de contador da distribuidora da túa zona. O teléfono da túa distribuidora telo dispoñible en todas as túas facturas de luz e/ou gas.

La inspección periódica de gas es una revisión de la instalación de gas natural que realiza la distribuidora.

Tiene como objetivo garantizar su correcto funcionamiento mediante la revisión de todos los elementos que la componen.

Debe ser realizada por un técnico autorizado de la distribuidora de la zona o de una empresa instaladora autorizada.

La revisión periódica de gas es de carácter obligatorio y debe realizarse cada 5 años.

¿Qué comprobaciones realizará el técnico?

Ausencia de fugas de gas en la instalación

Funcionamiento de los aparatos que utilizan gas natural

Revisión de las tuberías, contador de gas y conexiones a los aparatos que funcionan a gas

Estado de las ventilaciones y conductos de evacuación de gases provenientes de la combustión

¿Quién realiza la inspección periódica de gas natural?

Debe ser realizada por un técnico autorizado, de la distribuidora de la zona o de una empresa instaladora autorizada.

Outros produtos que poderían interesarche

Filtro (field_product_filter)
Imaxe
hogar-gas-rl1_0
Se queres auga quente
A comodidade de pagar o mesmo a calquera hora. Tarifa moi práctica para unha segunda…
Imaxe
hogar-gas-rl2
Auga quente e calefacción
Tarifa ideal para vivendas con caldeira e calefacción de gas, cun prezo fixo as 24h.
Imaxe
hogar-gas-rl1-index
RL.1 a prezo de mercado
Se buscas aforrar na túa factura aproveitando as baixadas de prezo do gas esta tarifa está…