Instalación de autoconsumo
Instala paneis solares na túa empresa e comeza a aforrar
placas solares fotovoltaicas
Feníe Energía Moedeiro Solar

A factura eléctrica da túa empresa a cero coa carteira solar

hero-monedero-solar-empresa
Compensamos ao mellor prezo

Excedentes de autoconsumo

hero-solar-excedentes-autoconsumo-empresa

Pause video

Play video

O autoconsumo enerxético fai o teu negocio máis rendible e sostible


Ten ou non autoconsumo, temos unha solución sostible para a túa empresa e o mellor asesoramento dos nosos Axentes Enerxéticos.

> Use os nosos filtros para refinar a súa busca

Filtro (field_product_filter)
Imaxe
hogar-monedero-solar_1
Aconsegueix la factura a zero
Benefíciate da enerxía que xeres coas túas placas solares e consigue unha factura de 0€.…
Imaxe
empresa-solar_0
Vende a túa enerxía e aforra
Contrata con nós a túa instalación de placas solares e a subministración de electricidade,…
Imaxe
solar-premium-5kw-trifasico_0
Aforra coa enerxía do sol
Instala o autoconsumo na túa empresa e comeza a aforrar coa enerxía do sol. Non o dubides,…

Beneficios do autoconsumo no teu negocio con Feníe Energía

Beneficiarse de axudas, subvencións e bonificacións no IBI por instalación de autoconsumo. Consulte co seu axente enerxético.
Imaxe
empresa-solar-destacado

Queres saber como será a túa instalación solar?

Preguntas frecuentes

O autoconsumo consiste en utilizar a radiación que provén do sol para xerar electricidade, que pode ser utilizada para calquera fin; é dicir, o feito de producir a nosa propia enerxía coñécese co nome de autoconsumir. Calquera equipo ou instalación que consuma electricidade pode ser abastecido por unha instalación de autoconsumo.

Sempre que falamos de autoconsumo referímonos a instalacións nas que ademais haberá unha subministración eléctrica activada e cuxo fin é o de complementar o abastecemento de enerxía que proporciona a instalación solar.

Imaxe
Asi-funciona-Autoconsumo-3

Falamos de autoconsumo individual cando a instalación serve para abastecer de enerxía a un único consumidor ou, o que é o mesmo, cando hai só un punto de subministración dado de alta e asociado a esa instalación. 

Cando existan varios consumidores ou varios puntos de subministración vinculados a unha instalación de autoconsumo, entón estaremos a falar de autoconsumo colectivo. Un exemplo de iso sería unha comunidade de propietarios na que existen varias subministracións dadas de alta e que deciden compartir unha instalación solar para repartirse entre todos a enerxía que xera.

Unha instalación de autoconsumo ten excedentes cando o consumidor non é capaz de aproveitar toda a enerxía xerada e por tanto sóbralle; é dicir, terá un exceso de produción. Se o consumidor é capaz de utilizar toda a enerxía producida non existirá xeración de excedentes.

A enerxía que se verte á rede poderase xestionar de dúas formas:

  • Compensación na factura de subministración (compensación simplificada)
  • Contrato de venda de enerxía. Este proceso é complexo e require darse de alta como produtor. Salvo casos especiais recoméndase non realizalo para instalacións inferiores aos 100 kW.
  • Existe tamén a posibilidade de almacenar a enerxía que sobra en baterías para tela dispoñible no momento no que sexa necesaria. Actualmente as baterías teñen prezos moi competitivos e é unha opción moi recomendable.
     

Un autoconsumidor poderá acollerse á compensación de excedentes cando a instalación de produción sexa menor ou igual a 100 kW; no caso de que a potencia sexa superior a 100 kW, a enerxía venderase no mercado por medio dun contrato de representación de mercado realizado coa comercializadora.

Na factura realizarase unha valoración dos excedentes a un prezo fixo previamente estipulado con Feníe Energía ou ben poranse poderanse valorar os excedentes indexados aos prezos do mercado grosista.

A compensación consiste en valorar os excedentes inxectados a rede a ese prezo para posteriormente restalo da factura. 

O consumidor seguirá pagando a parte fixa do recibo, é dicir, o termo de potencia e os impostos, e como moito poderase compensar o importe correspondente á parte variable da factura, é dicir, ao importe dos kWh consumidos. Esa parte nunca poderá ser negativa, e polo tanto a cantidade máxima a compensar será a que faga que ese importe sexa cero. Trátase dunha compensación en termos económicos máis que enerxéticos.

Unha instalación de autoconsumo fotovoltaico está formada por varios elementos:

  • En primeiro lugar está o campo xerador, formado principalmente por paneis fotovoltaicos. A enerxía que se produce con estes equipos é corrente continua.
  • En segundo lugar temos o inversor de rede cuxo obxectivo é converter a enerxía que se xera cos paneis a corrente alterna, para que poida ser consumida na rede habitual do consumidor, e ademais permítenos visualizar a enerxía xerada e consumida a través dunha aplicación web que recibe os datos desa instalación.
  • Os módulos fotovoltaicos irán sobre unha estrutura, principalmente formada por pezas metálicas, ás que se fixan os paneis solares por medio de parafusos e fixacións.
  • A instalación contará con cableado e proteccións eléctricas para garantir a seguridade da instalación.

A superficie que ocupa a instalación variará en función do número de módulos instalados, pero aproximadamente unha instalación de 1 kW pico estaría formado por 2-4 paneis, ocupando unha superficie entre 4 e 8 m2.

Si, a inclusión do autoconsumo é sempre sinónimo de aforro, pero é fundamental realizar un estudo das necesidades reais que ten o consumidor para que a instalación estea correctamente medida e o aproveitamento da enerxía xerada sexa o máximo posible, procurando un modelo rendible e sostible. 

O autoconsumo ten innumerables vantaxes tanto para o propietario como para o medio ambiente. 

A nivel de propietario procuran un modelo económico de consumo eléctrico moi beneficioso e competitivo a longo prazo e incrementa o valor á propiedade á cal pertence pudendo conseguir sempre aforro enerxético, segundo a tipoloxía de instalación, axudando a incrementar o poder adquisitivo do propietario.

No referente ao medio ambiente, coa xeración solar conséguese, entre outros beneficios, diminuír considerablemente incluso eliminar por completo as emisións CO2 equivalente á atmósfera, contribuíndo de forma sólida á redución de emisións e axudando a crear un futuro sostible.
 

A nosa mellor presentación, a opinión de clientes e axentes

Imaxe
Salvador Cores
Outras compañías teñen ofertas puntuais ou descontos ficticios e nunca atenden ao cliente de maneira personalizada. Nós queremos que o cliente aforre o máximo posible
       
Salvador Cores
Imaxe
carcoba-electricidad-productores.png
A empresa dos instaladores eléctricos en España. Moi próxima co trato e asistencia. Non ten permanencia e sempre da man do teu instalador electricista de confianza.
       
Electricidad Cárcoba
Imaxe
Vannesa Fernández
Levo anos con esta compañía, o meu instalador responde a calquera dúbida; incluso el me chama se ve que estou pagando demasiado para cambiar a tarifa sen custo extra.
Seguirei con eles
     
Vanessa Fernández

Coñece os nosos casos de éxito e outras noticias sobre o autoconsumo