Monitoratge d’Energia

palas de aerogeneradores

Pause video

Play video

Vols saber quanta energia produeix la teva planta?

És fonamental conèixer la producció de les plantes per controlar l'energia que entra i vigilar el propi rendiment. 

Posem al teu servei l'eina Sigue + e, una plataforma de seguiment que t'ofereix importants avantatges. 

Vols saber més sobre el servei de monitoratge i la plataforma Sigue+e?

Portant un control de la producció de la teva instal·lació, actualment es pot monitorar les plantes de règim especial a través de sistemes de telemesura o, si es vol veure en temps real, per mitjà de la instal·lació d'analitzadors de xarxes.

Una vegada monitorat el programari, et permet crear alarmes o alertes per ser avisat si la instal·lació no s'arriba a la producció desitjada.

Les dades bolcades a la plataforma són senzilles d'interpretar; si tens cap dubte, els nostres experts en sistemes de monitoratge te les aclariran ràpidament.

Sí, els informes a més d'arribar als correus electrònic-programats al programari, es quedaran emmagatzemats en un format de tipus arbre al programari de monitoratge Sigue+e, amb la qual cosa el client sempre podrà tenir-hi accés.

Actualment el contracte de monitoratge està desvinculat del contracte elèctric. Qualsevol persona, sigui o no client elèctric de Feníe Energia, pot sol·licitar un contracte de monitoratge amb nosaltres.

Sí, aquests comptadors es poden monitorar. Tant si disposes d'un comptador de telegestió on la informació viatja per mitjà de “power line” (per a potències menors de 15 kW), com si disposes d'un comptador amb telemesura (potències superiors a 15 kW) on la informació s'extreu del comptador amb una trucada al router.

A més, si es vol veure aquests consums en temps real minut a minut, es poden instal·lar diferents equips de mesura al comptador, ja siguin lectors òptics monitors de consum o analitzadors de xarxes).

Depèn de la informació que es vulgui obtenir, per mitjà de la telemesura o la telegestió no tenim dades en temps real (avui es veuria la informació d'ahir i demà la d'avui) i no es necessitaria instal·lar cap equip addicional.

Si es vol obtenir informació minut a minut en temps real, caldrà instal·lar equips addicionals (monitors de consum o analitzadors de xarxes).

Una altra opció és el “submeetering,” on sempre es necessita instal·lar equips addicionals.

Si ets client elèctric el servei s'inclourà en la factura d'electricitat.

Si només tens un contracte de monitoratge, rebràs mensualment una factura exclusiva pel servei.

Monitorant tan sols l'escomesa, l'estalvi mitjà és d'un 10% del consum total.

Realitzant “submeetering” (monitorant escomesa i circuits independents aigües avall), l'estalvi mitjà és d’un 12-15%.

Cal dir que el mesurament per si sol no genera estalvis, però sí té la capacitat de visualitzar el que està succeint i ens permet escometre de manera segura mesures d'estalvi que procurin un estalvi econòmic directe.

El primer és monitorar la instal·lació. Una vegada fet això, el programari et deixarà programar les hores d'inactivitat, i mitjançant diferents gràfiques de consum residual, et dirà el que gastes en energia i en euros durant aquestes hores. A més, disposaràs d'altres gràfiques on podràs veure el consum, tant en temps real, com per franges horàries dels dies que vulguis.

L'ISO-50001 és una norma que ens guia per a una gestió de l'eficiència energètica (norma creada per AENOR).

Aquesta norma t'indica per mitjà d'uns procediments d'actuació com ser eficient energèticament en una empresa sense variar la producció i com anar millorant contínuament generant més estalvis.