Telemesura en temps real (TTR)

emprendedora trabajando con portátil

Pause video

Play video

Una plataforma web al teu servei

La millor solució per obtenir informació sobre l'energia que genera la instal·lació productora.

Necessària per a plantes o agrupació la potència nominal de les quals sumi entre 1 MW i 5 MW (en el cas d'instal·lacions insulars el TTR és a partir de 0,5 MW). 

Vols saber més coses sobre Fenie Energía?

En la modalitat de Representació Indirecta:

L'import de la factura serà abonat en el termini màxim de 7 dies hàbils a partir de la data en la qual la CNMC liquida la retribució específica a Feníe Energía. Aproximadament això té lloc durant els darrers dies del segon mes a partir del mes de producció (M+2). Per exemple, si el mes de producció és gener, el pagament es realitzaria aproximadament a finals de març.

En la modalitat de Representació Directa:

L'import corresponent a la Retribució Específica serà abonat directament per la CNMC en les mateixes dates que l'apartat anterior. L'import corresponent a la Retribució de Mercat serà abonada als 3 dies hàbils des de la data d'emissió de la factura, en el mes M+1.

No. L'inici de la representació de mercat d'una instal·lació sempre es realitza el dia 1 del mes en què la sol·licitud de canvi de representació sigui aprovada per REE, OMIE i la CNMC. Els períodes anteriors sempre els facturarà el representant anterior, per la qual cosa no deixarà de cobrar cap mes.

El Reial decret 413/2014 estableix en el seu Títol IV un règim retributiu específic per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant energies renovables, cogeneració i residus. Aquest règim retributiu està format per:

Un terme retributiu per potència nominal de la instal·lació anomenat “retribució a la inversió” Rinv (€/MW).

Un terme retributiu per energia venuda anomenat “retribució a l'operació” Ro (€/MWh)

A més del règim retributiu específic, les instal·lacions cobrarien una “retribució del mercat”, formada per la venda hora a hora de la producció en el mercat (pool).