Representació de productors d’energia

instalaciones de energía fotovoltaica

Pause video

Play video

Servei de representació davant entitats

Oferim el servei de representació de mercat enfront dels diferents organismes reguladors (REE, OMIE, CNMC), per a instal·lacions productores d'electricitat mitjançant energies renovables com ara fotovoltaica, minihidràulica i també cogeneració, biomassa, biogàs, entre altres.

Amb aquesta solució, podràs obtenir:

  • Informes de producció mensual de la planta.
  • Accés a l'àrea privada per veure totes les teves factures, contractes i informes de producció.
  • Assumim el 100 % dels desviaments en plantes fotovoltáicas.
  • Gestió de les lectures, liquidacions i informació relativa a la instal·lació per part dels organismes implicats: REE, CNMC, OMIE

Per aquestes gestions, Feníe Energia cobra una petita quota per cada MWh que la instal·lació generi.

Vols saber-ne més sobre Feníe Energía?

En la modalitat de Representació Indirecta:

L'import de la factura serà abonat en el termini màxim de 7 dies hàbils a partir de la data en la qual la CNMC liquida la retribució específica a Feníe Energía. Aproximadament això té lloc durant els darrers dies del segon mes a partir del mes de producció (M+2). Per exemple, si el mes de producció és gener, el pagament es realitzaria aproximadament a finals de març.

En la modalitat de Representació Directa:

L'import corresponent a la Retribució Específica serà abonat directament per la CNMC en les mateixes dates que l'apartat anterior. L'import corresponent a la Retribució de Mercat serà abonada als 3 dies hàbils des de la data d'emissió de la factura, en el mes M+1.

No. L'inici de la representació de mercat d'una instal·lació sempre es realitza el dia 1 del mes en què la sol·licitud de canvi de representació sigui aprovada per REE, OMIE i la CNMC. Els períodes anteriors sempre els facturarà el representant anterior, per la qual cosa no deixarà de cobrar cap mes.

El Reial decret 413/2014 estableix en el seu Títol IV un règim retributiu específic per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant energies renovables, cogeneració i residus. Aquest règim retributiu està format per:

Un terme retributiu per potència nominal de la instal·lació anomenat “retribució a la inversió” Rinv (€/MW).

Un terme retributiu per energia venuda anomenat “retribució a l'operació” Ro (€/MWh)

A més del règim retributiu específic, les instal·lacions cobrarien una “retribució del mercat”, formada per la venda hora a hora de la producció en el mercat (pool).