Descobreix les nostres ofertes d'autoconsum i deixa que el sol sigui la teva energia


Tingues o no autoconsum a casa teva, tenim una opció per a tu. Comptem amb ofertes per a tot tipus d'habitatges i amb Agents Energètics disposats a ajudar-te.

Utilitza els nostres filtres per afinar la cerca

Filtro (field_product_filter)
Imatge
hogar-monedero-solar
Aconsegueix la factura a zero
Beneficia't de l'energia que generis amb les teves plaques solars i aconsegueix…
Imatge
hogar-solar-3kw-monofasico
Baix consum, 8 panells
Estalvia dia a dia: generes la teva pròpia energia i reps una compensació pel teu excedent…
Imatge
hogar-solar-4kw-monofasico
Consumo mitjá 10 panells
Tota l'energia que necessites a casa, beneficiant-te dels avantatges de l'…
Imatge
hogar-solar-5kw-monofasic
Alt consumo, 12 panells
Major potència per a la teva instal·lació d'autoconsum, mentre estalvies en la factura…
Imatge
hogar-excedente-autoconsumo-solar
Ven la teva energia i estalvia
Contracta amb nosaltres la teva instal·lació de plaques solars i el subministrament d'…
Imatge
hogar-solar-destacado

Informa't a través dels nostres Agents Energètics com serà la seva instal·lació solar

Vols saber més sobre l’energia solar i l’autoconsum?

L’autoconsum consisteix a utilitzar la radiació que prové del sol per generar electricitat, que pot ser utilitzada per a qualsevol fi, és a dir, el fet de produir la nostra pròpia energia es coneix com «autoconsumir». Qualsevol equip o instal·lació que consumeixi electricitat pot ser proveït per una instal·lació d’autoconsum.

Sempre que parlem d’autoconsum ens referim a instal·lacions a les quals, a més, hi haurà un subministrament elèctric activat i la fi del qual és complementar el proveïment d’energia que proporciona la instal·lació solar.

Imatge
Asi-funciona-Autoconsumo-3

Parlem d'autoconsum individual quan la instal·lació s'utilitza per proveir d'energia un únic consumidor, és a dir, dit d’una altra manera, quan hi ha només un punt de subministrament donat d'alta i associat a aquesta instal·lació. 

Quan existeixin diversos consumidors o diversos punts de subministrament vinculats a una instal·lació d'autoconsum, llavors estarem parlant d’«Autoconsum col·lectiu». Un exemple d'això seria una comunitat de propietaris en la qual hi ha diversos subministraments donats d'alta i que decideixen compartir una instal·lació solar per repartir-se entre tots l'energia que genera.

Una instal·lació d'autoconsum té excedents quan el consumidor no és capaç d'aprofitar tota l'energia generada i per tant li sobra, és a dir, tindrà un excés de producció. Si el consumidor és capaç d'utilitzar tota l'energia produïda no existirà generació d'excedents.

L'energia que s'aboca a la xarxa es podrà gestionar de dues maneres:

 • Compensació en la factura de subministrament (compensació simplificada)
 • Contracte de venda d’energia. Aquest procés és complex i requereix donar-se d'alta com a productor. Tret de casos especials, es recomana no realitzar-ho per a instal·lacions inferiors a 100 kW.
 • Existeix també la possibilitat d'emmagatzemar l'energia sobrant en bateries per tenir-la disponible quan sigui necessària. Actualment, les bateries tenen preus molt competitius i és una opció molt recomanable.

Un autoconsumidor podrà acollir-se a la compensació d'excedents quan la instal·lació de producció sigui menor o igual a 100 kW. En cas que la potència sigui superior a 100 kW, l'energia es vendrà en el mercat per mitjà d'un contracte de representació de mercat realitzat amb la comercialitzadora.

En la factura, es realitzarà una valoració dels excedents a un preu fix prèviament estipulat amb Feníe Energia, o bé, es podran valorar els excedents indexats als preus del mercat majorista.

La compensació consisteix a valorar els excedents injectats a la xarxa a aquest preu per restar-lo de la factura posteriorment. 

El consumidor continuarà pagant la part fixa del rebut, és a dir, el terme fix de potència i els impostos, i, com a molt, es podrà compensar l'import corresponent a la part variable de la factura, és a dir, l'import dels kWh consumits. Aquesta part mai podrà negativa, per tant, la quantitat màxima a compensar serà la que faci que aquest import sigui zero. Es tracta d'una compensació en termes econòmics més que energètics.

Una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic està formada per diversos elements:

 1. En primer lloc, està el camp generador, format principalment per panells fotovoltaics. L'energia que es produeix amb aquests equips és corrent contínua.
 2. En segon lloc, tenim l'inversor de xarxa l'objectiu del qual és convertir l'energia que es genera amb els panells a corrent altern perquè pugui ser consumit a la xarxa habitual del consumidor i a més ens permet visualitzar l'energia generada i consumida a través d'una aplicació o portal web encarregats de rebre les dades d'aquesta instal·lació.
 3. Els mòduls fotovoltaics aniran col·locats sobre una estructura, principalment formada per peces metàl·liques a la qual se subjecten els panells solars per mitjà de cargols i fixacions.
 4. La instal·lació disposarà de cablejat i proteccions elèctriques per garantir la seguretat de la instal·lació.

 

Imatge
Asi-funciona-Autoconsumo-3

El preu d'una instal·lació d'autoconsum pot oscil·lar depenent de diferents factors, per exemple, el tipus d'estructura que s'utilitzi, la qualitat dels components com ara els panells o l'inversor solar. L'important d'una instal·lació d'autoconsum no és valorar el preu, sinó realitzar un estudi adequat i personalitzat tenint en compte les necessitats del consumidor i que li permeti aprofitar al màxim l'energia generada i augmentar al màxim el percentatge d'estalvi aconseguit. 

Per conèixer el cost de la instal·lació que millor s'adapti a les teves necessitats sol·licita un pressupost a l'equip de Feníe Energia.

La superfície que ocupa la instal·lació variarà en funció del nombre de mòduls instal·lats, però aproximadament una instal·lació d'1 kW pico estaria formada per 2-4 panells, ocupant una superfície entre 4 i 8 m².

Per realitzar una instal·lació d'autoconsum cal realitzar algunes operacions per tal de legalitzar-la i registrar-la davant els diferents organismes oficials designats per l'estat.

A continuació, exposem de manera esquemàtica l'operativa segons el tipus d'instal·lació:

 • Les instal·lacions que no tinguin excedents seran tramitades per un procediment senzill.
 • Les instal·lacions que no tinguin excedents seran tramitades per un procediment senzill. Una vegada l'Ajuntament hagi indicat que el tràmit és correcte, es podrà començar a instal·lar.
 • Després de realitzar la instal·lació serà necessari que l'instal·lador presenti un document a la delegació territorial d'Indústria on quedin reflectits els aspectes tècnics de la instal·lació solar, és a dir, s’emetrà un Certificat d’Instal·lació Elèctrica.
 • A partir d'aquest punt, l'Administració s'encarregarà d'enviar la informació al Registre d'instal·lacions productores i a la Distribuïdora.

El client haurà de notificar a la seva comercialitzadora que ha contractat una instal·lació d'autoconsum.

 • Les instal·lacions que tinguin excedents podran triar entre dues modalitats: o bé sol·licitar la compensació d'excedents en factura, o bé, realitzar un contracte de venda d'energia per rebre a canvi una contraprestació econòmica per ella. Només en cas que la instal·lació superi els 15 kW per a aquesta modalitat d'autoconsum, la tramitació canviarà respecte del cas explicat anteriorment.
 • Serà necessari sol·licitar permís a la Distribuïdora per tal que aquesta informi com es farà la connexió de la instal·lació i si caldrà fer cap treball addicional de reforç a la xarxa.
 • Únicament quan la instal·lació tingui més de 25 kW haurà de passar una inspecció per part d’un Organisme de Control.
 • Addicionalment, el consumidor haurà de comunicar a la Comercialitzadora si vol acollir-se a la compensació d'excedents o bé prefereix vendre l'energia al mercat i realitzar el contracte que aquesta indiqui.

Sí, la inclusió de l'autoconsum és sempre sinònim d'estalvi, però caldrà fer un estudi previ de les necessitats reals del consumidor per verificar el correcte dimensionament de la instal·lació i comprovar que l'aprofitament de l'energia generada sigui el màxim possible, procurant sempre un model rendible i sostenible. 

L'autoconsum té un gran nombre d’avantatges, tant per al propietari com per al medi ambient. 

Com a propietari, procuren un model econòmic de consum elèctric molt beneficiós i competitiu a llarg termini i incrementa el valor a la propietat al qual pertany, podent aconseguir sempre estalvi energètic, segons la tipologia d'instal·lació, ajudant a incrementar el poder adquisitiu del propietari.

Pel que fa al medi ambient, amb la generació d’energia solar s'aconsegueix, entre altres beneficis, disminuir considerablement les emissions de CO2 abocades a l'atmosfera, o fins i tot eliminar-les per complet, contribuint de manera sòlida a crear un futur sostenible.

També us pot interessar